Forskning og forskningsudvalg

Nationalpark Vadehavet ønsker at støtte forskning, som er med til at skaffe viden om Vadehavet. I denne forbindelse arbejder nationalparken sammen med danske uddannelsesinstitutioner, museer og forskningsinstitutter, for at understøtte deres arbejde.

Oplægsholder og tilhørere på forskningsdagen 2023. Foto: Xenia Salomonsen

Forskningsudvalg

Nationalparken har et forskningsudvalg, som arbejder på tværgående forskningsindsats med relevans for bæredygtig udvikling, koordinering og/eller prioritering af fælles forskningsindsats, koordinering af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde i forskningssammenhæng, koordinere national og international forskning vedrørende Vadehavet og gennemføre konkrete projekter, der vedrører forskning eller gør brug af forskningsresultater og sidst men ikke mindst fremme finansieringen af vadehavsforskningen.

Forskningsudvalget afholder hvert år nationalparkens Forskningsdag. I 2017 blev der dog ikke afholdt forskningsdag, da der i stedet blev afholdt Trilateralt Vadehavssymposium.

Du finder en oversigt over forskningsudvalgets medlemmer samt kommissorium for udvalget her.

Forskningsdagen

Forskningsdagen har til formål at:

  • Præsentere forskning i relation til vadehavsområdet.
  • Udveksle viden og erfaringer mellem de forskellige fagdiscipliner.
  • Give Nationalpark Vadehavet og interesserede et overblik over forskning i området.
  • Særligt fremme studerendes interesse for Vadehavet og relevante forskningsmuligheder i området.

Først og fremmest skal vi uddanne hinanden i det eneste forum, hvor alle fagdiscipliner, der arbejder i Vadehavet, kommer til orde. Vi skal været godt underholdt, men naturligvis også blive klogere og inspirerede til at udforske nye relevante problemstillinger og gerne gøre nye studerende interesserede i Vadehavet.

Forskningsdagen er med andre ord en dag i forskningens tegn, hvor vi kan få indblik i den nyeste viden om vores vadehav.

Forskningsdagen 2024

Forskningsdagen i 2024 afholdes den 23. februar 2024 fra klokken 9.30 til 15.45 på Erhvervsakademi Sydvest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg.

Tilmelding senest 19. februar på: vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Program for Nationalpark Vadehavets forskningsdag 2024 (klik på linket)

Efter forskningsdagen vil der - også her på siden - kunne findes en kort sammenfatning af oplæggene. 

 

Abstracts - Nationalpark Vadehavets forskningsdag 2024