Vadehavets Vagerlaug

Vadehavets Vagerlaug afmærker sejlrenderne i Vadehavet. Sejlrenderne ændres hvert år i det dynamiske landskab, så det kræver både tid og kendskab til området at afmærke.

Hvert år sættes 'prikker' i Vadehavet, så sejlende kan finde vej i det udfordrende farvand

Kendskab til området er vigtigt

Vadehavets Vagerlaug består af medlemmer af Vadehavets Bådklubber, Kystredningstjenesten, de fire vadehavskommuner og Nationalpark Vadehavet. Det er de fire vadehavskommuner, Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde, som har aftalen om afmærkning med Søfartsstyrelsen.

Vadehavets bådklubber afmærker hvert år udvalgte, naturlige sejlrender med koste - også kaldet 'prikker' - som sættes i kanten af renden, der i det dynamiske landskab ændrer sig hvert år. Det kræver derfor godt kendskab til området, at afmærke sejlrenderne. En anden del af opgaven er at vedligeholde den permanente afmærkning i Knude Dyb og Hjerting Løb.

Vadehavet er sæsonafmærket fra 1. maj til 1. november.

Oplever du fejlagtig eller mangelfuld afmærkning kan du finde kontakt oplysninger på Søfartsstyrelsen via deres hjemmeside eller selv indberette fund og fejl elektronisk.

Hvert forår sætter Vadehavets Bådklubber 'prikker' så sejlere kan finde vej i Vadehavet.

Læs mere om sejlads

Vagersætning er hårdt arbejde der kræver godt lokalkendskab.

Fotos: John Frikke, Steffen Steffensen