Velkommen til Nationalpark Vadehavet

Vadehavet er optaget på UNESCOs liste over verdensarv og anføres i Danmarks nye naturkanon, som vort vigtigste bidrag til verdens natur. Men det kan være svært at få øje på det fantastiske, når man står og kigger ud over de enorme tidevandsflader i Nationalpark Vadehavet, for det kan være vanskeligt at se, at mudderet gemmer på et biologisk kraftværk, hvor produktionen af biomasse er større end i en tropisk regnskov. Ligesom man heller ikke kan se, at biodiversiteten på verdensplan er afhængig af Vadehavet, eller at det umiddelbart monotone landskab hører til de allermest dynamiske på kloden.

Formidling af landskabet kombineret med madpakkefaciliteter i det gamle redningshus på Skallingen. Foto: Karina Tengberg

Projektet binder nationalparken sammen med formidling i landskabet og på områdets største museer og naturcentre. For Vadehavet skal forklares, mærkes og udforskes, før de enestående naturværdier erkendes og værdsættes. Målet er at få både danskerne og udenlandske gæster ud at opleve og føle nationalparken på egen krop. Både unge og gamle, lokale og turister skal begejstres og motiveres, ligesom de skal blive klogere på Vadehavets enestående natur- og kulturværdier. Det hele bindes sammen af en digital port – nationalparkens hjemmeside – der fortæller, hvordan og hvorfra man kan opleve nationalparken.

 

Porte til Nationalpark Vadehavet

6 museer og naturcentre bliver porte til nationalparken, hvor gæster kan komme ind for at blive klædt godt på til at komme godt ud i Vadehavets natur. Hver port har sit eget tema med tilknytning til og som supplement til deres øvrige formidling.

 • Fiskeri- og Søfartsmuseet – Livet under overfladen

 • Myrthuegård – Vadehavet for store børn og små - Vaderuten

 • Blåvandshuk Fyr – De Dynamiske Processer

 • Naturcenter Tønnisgård – Rømø, dannet af havet

 • Vadehavscentret – Oplev Nationalpark Vadehavet

 • Højer Mølle – Marsken bag digerne

 

Infosteder i landskabet

På udvalgte steder, spredt over hele nationalparken, finder du vores formidling ude i landskabet. Hver lokalitet er nøje udvalgt ud fra et ønske om at gøre opmærksom på alt det nationalparken kan tilbyde af forskellige naturtyper, forskellige kulturspor og eksempler på de geologiske processer. Alle steder er allerede tilgængelige og er steder, der tåler en vis mængde besøgende.

Hvert sted har sin unikke historie og folder målrettet og engagerende formidling ud om den plet, du står på.

 

5 Velkomststeder til pausen, når du er på tur

Når man er ude i nationalparken er det rart at kunne komme indenfor og få ly og læ for både regn, vind og sol. Det kan du i de madpakkehuse, der er placeret på gode steder til den gode pause, hvor du kan sidde og spise din madpakke og samtidigt opleve formidling om nationalparken og om de oplevelser, ruter og stier, der er lige i området. De bliver 5 sådanne steder:

 • Grænsevogterhuset i Siltoft

 • Velkomststedet på Mandø

 • Velkomststed Vognporten ved Kammerslusen

 • Redningsstationen på Skallingen

 • Madpakkehuset ved Sneum Sluse

 

Interessenter og økonomi

Projektet bliver udviklet i samarbejde en lang række aktører, lokalråd og interessenter. Projektperiode: 2019-2023.

Projektet realiseres med støtte fra:

Nordea-fonden – 14.762.042 kr.
Nationalpark Vadehavet – 4.995.333 kr.
Naturstyrelsen – 250.000 kr.
Tønder Kommune – 500.000 kr.
Varde Kommune – 250.000 kr.
Fanø Kommune – 500.000 kr.
Esbjerg Kommune – 500.000 kr.

Oversigtskort over Nationalpark Vadehavet placeret ved Astrup Enge. Foto JAC Studios
Naturkonsulent John Frikke ved formidlingsskilt ved Astrup Enge. Foto JAC Studios
Formidlingsplinte i naturen på Mandø. Foto Nationalpark Vadehavet
Formidling af tidevand, diger, sluser og sejlads i Vadehavet i slusemesterens bolig ved Kammerslusen. Foto Nationalpark Vadehavet
Formidling på landsiden ved Rømødæmningen. Foto JAC Studios
Formidling af Vadehav og verdensarv i landskabet ved Nørby Enge på Fanø. Foto Karina Tengberg
Aktivitetsplint i det gamle redningshus på Skallingen. Foto Karina Tengberg