Marint affald - affald i havet

Mængden af affald i verdenshavene bliver større. Nationalpark Vadehavet har fokus på marint affald, der har både økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Strandrensning på Fanø. Foto Red Star

Mikro- og makroaffald i havet

Når vi går en tur på stranden er det ikke ualmindeligt at støde på affald i form af f.eks. fiskegarn og plastikemballage. Affald, der kommer ind fra havet, kalder vi marint affald, og indbefatter det vi finder på strandene og det vi ser flyde rundt i havet. Men udover at omfatter det, der kan ses med det blotte øje, er marint affald også de partikler, vi ikke kan se, da alt marint affald med tiden blive til mindre partikler, der på den ene eller anden måde kan have indflydelse på vores natur og vores eget liv.

Hvor kommet det fra?

Marint affald stammer udelukkende fra menneskelig aktivitet. En del kommer fra aktiviteter på/i havet, men omkring 80% stammer fra aktiviteter på land. Herfra føres en stor del via vandløb ud i havet. Det, der ikke er kommet til Vadehavet fra land, bliver ført hertil med havstrømme.

Hvorfor er det et problem?

Marint affald udgør et stort problem økonomisk, helbredsmæssigt og miljømæssigt. Strandrensning, netrensning, materiel skade (herunder skader på skibsskruer) og afledte effekter på turismen som følge af affald på strandene koster hvert år samfundet mange penge. Udover de hygiejniske og visuelle årsager til at fravælge at besøge områder, hvor der ligger meget affald, udgør affaldet (herunder plastik) et sundheds- og miljømæssigt problem.

Hvad gøres der?

Miljøstyrelsen er forpligtet til at overvåge tilstanden af det danske miljø (herunder også den marine del). Registrering af plastaffald og måling af miljøfarlige forurenende stoffer er en delopgave i overvågningen. Målinger tages ikke med faste mellemrum, men fra hvert til hvert femte år. På portalen Mit Vadehav findes aktiviteter til skoleklasser i forbindelse med ”plastik i havet” (primært førskole og grundskole). Enkelte

Formidlingsinstitutioner i Vadehavet har særlig tilbud om Marint affald, hvor man bl.a. kan indsamle affald på strande.

Rapport om marint affald

Nationalpark Vadehavets rapport over indsatser om Marint affald.  
I 2022 udarbejdede Nationalpark Vadehavet en rapport om marint affald. Her kan du få et overblik over indsatserne inden for Marint Affald i den danske del af Vadehavsområdet.

Rapporten kan tilsendes som PDF ved at skrive til vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Affald fra havet bliver i folkemunde omtalt 'havfald'. Foto Carsten Pedersen
Opsamlet affald fra havet sorteret efter typer og materialer. Foto Red Star
Gummihandsker samlet på stranden på Fanø. Foto Red Star