e-DNA

Nationalpark Vadehavet bidrager med sin indsats til at sikre mere retvisende data om artsdiversiteten. Da Nationalpark Vadehavet er et stort område, med en kystlinje på 500 km fra den nordlige grænse i Blåvandshuk til den sydlige grænse i Den Helder i Holland, kan der findes arter, som er specifikke for områderne, som f.eks. snæbel, der i dag kun findes i Danmark. Derfor er det vigtigt, at der tages prøver i alle tre lande.

Elever fra 6. klasse på Hjerting Skole hjælper Nationalpark Vadehavet med at tage eDNA-prøver på Hjerting Strand. Foto Rolf Salomonsen

I havet kan det være meget vanskeligt at få et fuldstændigt overblik over artsdiversiteten. De fleste af havets dyr og planter er skjult under havoverfladen, de bevæger sig (passivt eller aktivt), og nogle arter ser man endda kun på særlige tidspunkter af året. Derfor kan såkaldte eDNA-undersøgelser være en god metode til at indhente mere viden om arterne.

eDNA - environmental DNA, eller miljø-DNA på dansk - er arvemateriale fra organismer fundet i omgivelserne. Det kan være i luften, jorden, sne eller i vandet.

UNESCO, der er FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, iværksatte i efteråret 2022 et eDNA-projekt. 25 af de i alt 50 marine verdensarvssteder blev udvalgt til at være deltagere i projektet. Verdensarv Vadehavet er et af de 25 udpegede verdensarvssteder, og ikke nok med at Vadehavet er på listen, det var også det første marine verdensarvssted, hvor der blev taget prøver.

Hjælp fra borgere

Projektet kører som et citizen science-projekt, hvor almindelige borgere hjælper forskerne med at indsamle data. I den danske del af Vadehavet var det en 6. klasse fra Hjerting Skole, der kom på projekt-ekskursion til og ud i Vadehavet. Sammen med Nationalpark Vadehavets naturkonsulent og marinbiolog Xenia Salomonsen var eleverne ved Hjerting strand, hvor de skulle tage eDNA-prøver.

Prøvetagningen foregik ved at indsamle vandprøver, hvorefter vandet blev filtreret og konserveret. Samme eftermiddag blev prøverne sendt med ekspres til et laboratorium, som var udpeget af UNESCO.

Inspektion og kontrol

På laboratoriet undersøger man vandprøverne for nogle helt specifikke arter. I Vadehavet drejer det sig blandt andet om arter i gruppen af hajer, rokker og laksefisk. Man ser efter arter, der har levet i området tidligere, sjældne arter og ikke hjemhørende arter.

På Verdensarv Vadehavets (Wadden Sea World Heritage) hjemmeside kan man læse en længere nyhed om, at Verdensarv Vadehavets samlede engagement i projektet. Det omfatter også prøvetagninger m.v. i de to andre vadehavslande, Tyskland og Nederlandene. Du finder nyheden her.

Endelig har UNESCO lavet en video der beskriver metoden. Den kan du se på Youtube.

Vandprøve pakkes og gøres klar til ekspresforsendelse til UNESCOs laboratorium. Foto Rolf Salomonsen