Markedsundersøgelser

Viden om turisternes, borgernes og interessenternes behov, ønsker og krav er centralt for udvikling af nationalparkens services og tilbud til målgrupperne.

Fugletur - foto af Colin Seymour

Nationalpark Vadehavet gennemfører regelmæssigt undersøgelser af målgruppernes profiler, adfærd, kendskab, forbrug, tilfredshed og meget mere. Vi indsamler og anvender naturligvis også andre danske og internationale undersøgelser og du er velkommen til at kontakte os, hvis det du leder efter ikke findes her eller du vil vide mere om undersøgelserne. Undersøgelserne kan bestilles som PDF på vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Partnerundersøgelser

Regelmæssigt spørger vi partnerne i partnerprogrammet om, hvorfor de er med, hvor tilfredse de er med samarbejdet og hvad vi kan gøre bedre m.v. Typisk lader vi studerende gennemføre undersøgelsen, så vi har en armslængde til resultaterne og så de studerende får brugbare undersøgelser de kan bruge i deres studier.

 • Partnersurvey 2016, 2017, 2020, 2023
 • Aktørsamarbejdet i Nationalpark Vadehavet - Effekter, gensidighed og udvikling. Del 1, A. Hjalager 2023

Borgerundersøgelser

Tilsvarende har spurgt borgerne om bl.a. deres kendskab til, tilfredshed med og stolthed over at bo i eller ved Nationalpark Vadehavet. Samtidig spørger vi til kendskabet til Verdensarv Vadehavet. I undersøgelsen indgår også svar på deres tilfredshed med områdets attraktioner (naturcentre, museer osv), villighed til at lave frivilligt arbejde, hvor ofte de kommer i naturen, hvad de mener om skiltning osv. Tallene er fordelt på danskerne som helhed, borgerne i de fire Vadehavskommuner og borgerne i de fem regioner. Undersøgelserne gennemføres af anerkendte analysebureauer.

 • Borgerundersøgelser 2013, 2014, 2017, 2020, 2023
 • Frivillighed og innovation i samarbejder - Volunteering and collaborative governance innovation in the Wadden Sea National Park: A. Hjalager, G. Kwiatkowski, L. Liburd, P. Saabye Simonsen, 2020.

Andre analyser

 • Undersøgelse af lejrskolemarkedet i Danmark, 2017.
 • Markedsanalyse af potentiale for nationalparkfødevarer: Danmarks Nationalparker, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Skjoldungernes land

Turismeundersøgelser

De fire Vadehavskommuner har tilsammen over 8 mio. turismeovernatninger, som skaber en omsætning på +6 mia. kr. og +6000 årsværk. Her til kommer ca. 3 mio. endagsbesøgende. Turismen er altafgørende for at der er handelsliv på Vadehavsøerne. Derfor er det vigtigt at vide, hvem turisterne er, hvorfor de kommer, hvad de laver, hvad de forbruger, hvor tilfredse de er, hvor vigtig naturen er for dem og en række andre spørgsmål.

 • Sammenlignelige turismeundersøgelser i de danske, tyske og hollandske Vadehavsområder: ProwadLink turismeundersøgelse 2022
 • Turismetilfredshedsundersøgelser 2019 for Nationalpark Vadehavet, Tøndermarsken, Rømø, Mandø, Fanø, Ribe, Ho/Skallingen
 • Gentænk turismen – regenerative turismeudvikling i Nationalpark Vadehavet: J. Lorenzen, SDU 2022.
 • Mandø–turisternes oplevelser - Tourist Experiences in Nature on Mandø: I. Blazevic, H. Dogg Fridudottir, SDU 2019
 • Vadehavet som tech-free turisme område - How can the Wadden Sea National Park be promoted as a tech- free destination for the domestic tourism?: F. Mei, L. Dodin, R. Kudirkaite, CBS 2018.
 • Bæredygtig turismetransport på Fanø – Green and sustainable mobility for tourists on Fanø: A. Eriksson,
 • Jarašiūnaitė, S. Dudová, V. Espensen, AAU 2018
 • Naturformidling i Nationalpark Vadehavet – koordination og kvalitetssikring af offentlige østersture: H. Thuesen, SDU 2010
Østers safari på Rømø. Foto af Wasabi Film