Smart Island Rømø

En digital destination

En østerstur i Vadehavet. Foto af Redstar

Smart Island Rømø – en digital destination var et forsknings- og innovationsprojekt med forskellige formål:

  • Segmentering af besøgende via data, der analyseres og anvendes til forudsigelser/prognoser om, hvad de besøgende ønsker og vil have.
  • Forudsigelser om omsætning (revenue management) på kort og lang sigt.
  • Effekter af kommunikative aktiviteter og optimering af disse indsatser.
  • Miljø- og ressourceoptimering.
  • Guidning af besøgende og automatisering af CMS, dvs. automatiseret forbedring af hjemmesider til gavn for de besøgende.

Projektet anvendte, som noget helt nyt i dansk turisme, de såkaldte SmartX-teknologier. De omfatter mere end 60 datakilder, herunder forskelle dataskyer (multiple clouds), kunstig intelligens (AI), internet of things (IOT), billedgenkendelse og digital humans. De kilder vi brugte ses her:

Turismevirksomheder, destinationsselskaber og Nationalpark Vadehavet fik adgang til dashboards*, hvor der kunne ses en række nye og kendte mønstre i de besøgendes adfærd på destinationen, f.eks. på stranden, på campingpladsen, ved isboden, ude i naturen osv. Det gav flere aha-oplevelser og brugbare informationer. Et sjovt eksempel er, at omsætningen hos isboderne ved Lakolk om sommeren i solskinsvejr er forskellig i østenvind og vestenvind. Det kan virksomhederne bruge til at udvikle deres services overfor kunderne eller til deres bemandingsplaner.

Projektet er grundlaget for andre innovative projekter, se Data i Naturen og Green Nudging.

*Et dashboard er et informations management værktøj, som modtager data fra forbundne databaser, som forsyner brugeren med visualisering af data.

Med i projektet var Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark, Copenhagen Business School, NTT Business Data og destinationerne Rømø-Tønder, Vadehavet, Vesterhavet, Nordvestkysten som tilsammen er Skandinaviens største turisme-destination. Nationalpark Vadehavet var med som associeret partner og leverede bl.a. data fra vores Facebook- og Instagram-profiler samt vores hjemmeside og nyhedsbrev. Alt sammen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Projektet blev startskuddet til et efterfølgende større nationalt initiativ. 

En kort over Rømø, der viser data sources for projektet
Datakatalog for projektet