Snæbel

Næsten 665 arter i den danske natur er truede med meget stor risiko for at uddø. Snæblen hører til den sidstnævnte gruppe. Undersøgelser fra 2022 viser, at der kun er omkring 6.000 snæbel fisk tilbage i Danmark, og at den kun findes i Vadehavet. Danmark er som land forpligtet til at passe på denne sjældne fisk.

Snæblen opholder sig tæt på Vadehavskysten i den danske del af Vadehavet. Foto Xenia M. Salomonsen

Nationalpark Vadehavet arbejder for at sikre den sårbare og værdifulde natur i Vadehavet, herunder sjældne arter som snæblen. I Nationalpark Vadehavet indgår vi aktivt i projekter, der skaber mere og bedre viden om snæblen og dens livscyklus. Vi indgår i projekter, der kan bidrage til snæblens overlevelse på sigt.

Snæblen


Med 50 års vidensindsamling ved vi i dag en del om snæblen, men der er stadigvæk meget uafklaret. Vi ved, at snæblen opholder sig tæt på Vadehavskysten, hvor den lever af forskellige bunddyr, men der mangler konkret viden om, hvor de præcist opholder sig i det marine miljø, og hvilke marine og landbaserede aktiviteter, der påvirker fiskene.

For at få en status om snæblen holdt Nationalpark Vadehavet i foråret 2022 et møde, hvor repræsentanter fra institutioner, der arbejder/har arbejdet med snæblen og/eller er i gang med snæbelprojekter, mødtes for at udveksle viden og erfaringer. I forlængelse heraf udgav Nationalparken en rapport er skrevet på baggrund af de indlæg, der blev præsenteret på dagen. Indholdet består bl.a. af perspektiver for snæblens overlevelse som art.

Nationalpark Vadehavets rapport ”Snæbel - En truet og sjælden art, der kun findes i Danmark” kan rekvireres som PDF ved at skrive til vadehavet@danmarksnationalparker.dk

Nationalpark Vadehavet medvirker i arbejdet med at opsamle viden om snæblens liv og udfordringer. Foto Xenia M. Salomonsen