Bygningskultur i øjenhøjde

Nationalpark Vadehavet har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding, digebyggeri og en unik bygningsarv.

Forår ved Højergaard. Foto Ulrik Pedersen

Nyt projekt

Bygningskultur i øjenhøjde er et nyt projekt i samarbejde med arkitekt Helene Plet og museumsinspektør Mette Slyngborg. Nationalparken er i øjeblikket i gang med at fundraise til projektet.

Konklusionen i rapporten ‘Et kulturlandskab i verdensklasse’ påviste, at kulturlandskabet her også er uden sidestykke. Faktisk synes de landskabelige og kulturhistoriske værdier at være ligeså betydningsfulde internationalt set som de naturmæssige kvaliteter.

Fokus på lokal bygningskultur

Projektet Bygningskultur i øjenhøjde sætter fokus på den lokale bygningskultur, som formidles til borgerne. Formålet er, at udbrede viden og interesse for den lokale bygningskultur og kulturhistorie, hvor vi med projektet tester forskellige formidlingsformer. Det sker via dialog og vidensdeling med borgerne, hvor vi sætter fokus på bygningsarvens betydning. Målet er at skabe et engagement omkring og forståelse for bygningsarvens betydning og herved understøtte den lokale stolthed og identitet. Det er vores erfaring, at viden om og indsigt i et steds historie, dets visuelle fremtræden i form af bygningskulturen og stedets uopdagede potentialer kan være med til at skabe en lokal forståelse for, de unikke værdier et sted rummer. Det lokale engagement og medejerskabet kan kort sagt påvirkes positivt, når der sættes fokus på de kvaliteter og den fortælling, et sted indeholder.

Deling af viden

Med dette projekt vil Nationalparken bringe den omfattende viden vi har ud til de lokale beboere – i øjenhøjde – forklare og støtte, at de lokale samfund forstår, hvilken historie de er en del af, og hvordan de bevarer den. Det er vores oplevelse at folk gerne vil, hvis de forstår hvordan og hvorfor.

Tidligere har Nationalparken i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum, kommunerne og andre interessenter igangsat initiativer omkring bygningsarven. Der blev produceret flere temahæfter bl.a. om bevaringsværdige bygninger, landsbymiljøer, diger og møller, ligesom den tidlige turismes bygninger blev beskrevet i turforslag og skrift. Imidlertid oplever Nationalparken, at der både er et behov, men også en efterspørgsel på konkret viden omkring, hvordan beboerne passer på deres huse og bevarer det unikke miljø.

 

Restaurering af traditionelle Vadehavsfliser. Foto Redstar
Tagrør fra Vadehavet lægges på taget af gammel gård ved Tøndermarsken. Foto Ulrik Pedersen