VaBene - udvikling af bæredygtig turisme

Vadehavet aktiverer besøgende til gavn for natur og miljø. Projektet flytter fokus fra, hvad naturen kan gøre for dig til, hvad du kan gøre for naturen.

Frivillig samler havfald på stranden på Fanø og skaber en bedre natur. Foto Redstar

Balance mellem benyttelse og beskyttelse

Vadehavet er et uvurderligt bidrag til klodens natur og samtidig en turismedestination med +20 mio. overnatninger årligt. Vores udfordringer er at udvikle turisme i overensstemmelse med sektorens økonomiske betydning, og samtidig sikre bæredygtige turismetilbud, som en vej til beskyttelse af områdets enestående naturlige skønhed. Opgaven med at balancere disse krav på begge sider af grænsen bringer VaBene (Visitor activation to Benefit nature and environment) projektpartnerne sammen.

Gæsterne er klar til at hjælpe naturen

Vores gæster ønsker at besøge områdets kulturarv og naturarv og opnå en bedre forståelse af området, de besøger. Analyser viser at gæsterne ved Vadehavet gerne vil involveres i og bidrage til at beskytte og vedligeholde naturen i nationalparkerne og verdensarven. Projektet vil flytte fokus fra, hvad naturen kan gøre for dig til, hvad du kan gøre for naturen.

I VaBene vi vil:

  • Afdække tilbud om ‘voluntourism’ (frivillig turisme), identificere huller og skabe nye tilbud. Det vil adressere turisternes ønske om involvering, aktivering og gavne naturen samt skabe relationer mellem besøgende og beboere.

  • Afdække standarder for kultur- og naturguider, udvikle og implementere træningsprogram for bæredygtighedsguider og skabe nye oplevelsestilbud. Det indebærer at SMV’er og beboere mødes, lærer om forskellige aspekter af bæredygtighed, arbejder sammen om nye tilbud og former synergier på tværs af grænsen.

  • Aktivere partnernetværk i området og fostre grænseoverskridende udveksling.

  • Afdække bæredygtige turismetilbud i området og synliggøre og tilgængeliggøre dem for de besøgende.

Samarbejde henover grænsen skal give udbytte til lokale beboere og områdets små og mellemstore virksomheder - indirekte gennem VaBene projektpartnernes initiativer, og direkte igennem et mere attraktivt område (nye tilbud, involverede og velinformerede besøgende, grænseoverskridende udveksling). Og områdets gæster vil opleve bedre turismetilbud og imødekommende lokale beboere.

Den innovative tilgang i at se områdets natur som den der profiterer af turismen, fremfor den modsatte tilgang, kræver at interessenterne arbejder sammen: Gæster, beboere, aktørerne, VaBene projektpartnere og deres netværk.

Projektet skal blandt andet resultere i følgende:

  1. 12 oplevelser, der gavner naturen. Erfaringerne herfra skal kopieres og inspirerer til nye oplevelser, som gavner naturen og øger omsætning og jobskabelse i skuldersæsonerne.

  2. Udvikling af et kursus for bæredygtighedsguider, som øger deres kvalifikationer og kvalitetsstandarder for turismesektoren og åbner for udvikling af nye oplevelser/ture med nyt bæredygtigt indhold.

  3. Genstart af partnerprogrammerne. Gen-engagere små og mellemstore virksomheder og lokale partnere i partnerskabsprogrammer for at opbygge kapacitet, øge synlighed, højne identitet og lokal stolthed samt genetablere lokalt samarbejde.

  4. Nye og eksisterende bæredygtige tilbud skal gøres synlige og tilgængelige for besøgende. Aktørernes kapacitet til at håndtere de nye turister, der efterspørger bæredygtige tilbud skal opbygges. Det sker gennem læringsmoduler.

Partnere i projektet

Projektpartnere

Nationalpark Vadehavet
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein
Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer        
WWF Deutschland
Nordsee-Tourismus-Service GMBH

Netværkspartnere

Dansk Kyst- og Naturturisme, Denmark
Destination Sønderjylland, Denmark
Destination Vadehavskysten, Denmark
Destination Vesterhavet, Denmark
Nationalpark Thy, Denmark
Visit Denmark, Germany
Common Wadden Sea Secretariat, Germany
Fachhochschule Westküste; Deutsches Institute für Tourismusforschung, Germany
Insel- und Halligkonferenz e.V., Germany
Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Germany
Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer e.V., Germany

Læs mere på projektets hjemmeside under Interreg 6A

Interreg 6A Deutschland-Danmark

I perioden 2021-2027 samarbejder det sydlige Danmark med det nordligste Tyskland i det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg 6A Deutschland-Danmark. I den 7-årige periode giver EU et tilskud på 94 mio. euro (ca. 700 mio. kr.), der skal omsættes i grænseoverskridende udviklingsaktiviteter.