Ny nationalparkplan­ for årene 2025-2030

Nationalpark Vadehavet er i gang med at udarbejde en ny plan for, hvordan nationalparken skal udvikle sig i årene 2025-2030. Det er et lovkrav, at vi hvert sjette år skal lave en ny nationalparkplan i et samspil med lokale borgere og andre nationalpark-interessenter. På denne side kan du finde oplysninger om, hvordan du kan deltage i denne proces og bidrage med ideer og forslag til aktiviteter og initiativer.

Vintersolnedgang over Vadehavet. Foto: Torben Andersen

Vi vil gerne have dine input

Loven om nationalparker fastslår, at vi hvert sjette år skal udarbejde en ny plan for vores arbejde. I Nationalpark Vadehavet kører vi på det sidste år af planen for 2019-2024, og vi skal derfor have lavet en ny plan for, hvordan nationalparken skal udvikle sig i årene 2025-2030.

Loven siger også, at vi inden udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan skal indkalde ideer, forslag m.v. fra offentligheden. Denne proces foregår i det første kvartal af 2024.

Vi håber, at mange borgere, virksomheder, organisationer og andre interessenter vil bidrage med idéer og forslag til aktiviteter og projekter, som nationalparken kan arbejde med inden for seks definerede indsatsområder.

Vore seks indsatsområder er:

  1. Natur og landskab
  2. Kultur og kulturhistorie
  3. Folkesundhed og friluftsliv
  4. Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling
  5. Lokalsamfund, erhverv og turisme
  6. Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv

Hvis du har input, ideer eller forslag, kan de sendes til os i perioden 1. januar-31. marts på mail-adressen: npvplan@danmarksnationalparker.dk

eller med almindelig post til:
Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 154
6792 Rømø

Fire borger-workshops

Som en del af idefasen har vi holdt vi fire offentlige borger-workshops – en i hver af de fire vadehavskommuner. Møderne blev holdt her:
Tønder Kommune: Torsdag 18. januar Klægager, Østerende Ballum.
Esbjerg Kommune: Mandag 22. januar på Darum Kultur- og Fritidscenter, St. Darum.
Varde Kommune: Tirsdag 23. januar på Arnbjerg Pavillonen, Varde.
Fanø Kommune: Onsdag 24. januar på Hotel Fanø, Nordby.

Debatoplæg

I forbindelse med idefasen om nationalparkplanen for 2025-2030 har vi udarbejdet et debatoplæg. Det sætter rammerne for processen, som løber frem til udgangen af marts.

Du kan læse debatoplægget online, og du finder det via dette link.

Evaluering af den gamle plan

Som en del af hele processen med at udarbejde en ny nationalparkplan, er der også gennemført en omfattende evaluering af Nationalpark Vadehavets virke i den nuværende planperiode (2019-2024). Loven siger, at evalueringen skal gennemføres som indledning til arbejdet med den nye plan, og den kan derfor i sagens natur ikke omfatte det sidste cirka halvandet år af perioden.

Evalueringen er dels gennemført internt af medlemmerne af nationalparkens bestyrelse og råd samt medarbejderne i sekretariatet. Dels er der også indkøbt kvantitative og kvalitative vurderinger af eksterne analysebureauer og evalueringseksperter, sådan at vi også har fået en vurdering udefra på vores indsats. 

Hele evalueringen er samlet i en evalueringsrapport. Den kan du læse online og evt. downloade via dette link.