Ny nationalparkplan­ for årene 2025-2030

Nationalpark Vadehavet er i gang med at udarbejde en ny plan for, hvordan nationalparken skal udvikle sig i årene 2025-2030. Det er et lovkrav, at vi hvert sjette år skal lave en ny nationalparkplan i et samspil med lokale borgere og andre nationalpark-interessenter. På denne side kan du finde oplysninger om, hvordan du kan deltage i denne proces.

Vintersolnedgang over Vadehavet. Foto: Torben Andersen

Vi har fået mange input

Loven om nationalparker fastslår, at vi hvert sjette år skal udarbejde en ny plan for vores arbejde. I Nationalpark Vadehavet kører vi på det sidste år af planen for 2019-2024, og vi skal derfor have lavet en ny plan for, hvordan nationalparken skal udvikle sig i årene 2025-2030.

Loven siger også, at vi inden udarbejdelsen af et forslag til nationalparkplan skal indkalde ideer, forslag m.v. fra offentligheden. Denne proces har vi gennemført i det første kvartal af 2024.

Rigtig mange borgere, virksomheder, organisationer og andre interessenter har bidraget med idéer og forslag til aktiviteter og projekter, som nationalparken kan arbejde med inden for vore seks definerede indsatsområder: 1) Natur og landskab, 2) Kultur og kulturhistorie, 3) Folkesundhed og friluftsliv, 4) Undervisning, forskning og formidling, 5) Lokalsamfund, erhverv og turisme, 6) Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv

I alt modtog vi cirka 450 input, ideer eller forslag i perioden 1. januar-31. marts - blandt andet i forbindelse med workshops, som vi holdt i hver af de fire vadehavskommuner.

Bestyrelsen har prioriteret

Nationalparkens bestyrelse og råd har prioriteret de mange ideer og forslag, og de er efterfølgende indarbejdet i et forslag til en ny nationalparkplan. Bestyrelsen har på sit møde 14. juni 2024 endelig godkendt forslaget, som nu er sendt i offentlig høring.

Hvis du vil afgive høringssvar

Høringssvar til "Forslag til Nationalparkplan 2025-2030 for Nationalpark Vadehavet" kan sendes i perioden 17. maj til 9. august 2024 på mail-adressen: npvplan@danmarksnationalparker.dk

eller med almindelig post til:
Nationalpark Vadehavet
Havnebyvej 154
6792 Rømø

Du kan læse forslag til planen via dette link

Miljørapport

Det er også lovpligtigt, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering  af forslaget til ny nationalparkplan.

Den er udarbejdet af konsulentvirksomheden WSP og har titlen "Miljørapport for forslag til Nationalparkplan 2025-2030".

Du kan læse miljørapporten via linket.

Debatoplæg

I forbindelse med idefasen om nationalparkplanen for 2025-2030 blev der udarbejdet et debatoplæg. Det satte rammerne for idefasen frem til udgangen af marts.

Du kan læse debatoplægget online, og du finder det via dette link.

Evaluering af den gamle plan

Som en del af hele processen med at udarbejde en ny nationalparkplan, er der også gennemført en omfattende evaluering af Nationalpark Vadehavets virke i den nuværende planperiode (2019-2024). Loven siger, at evalueringen skal gennemføres som indledning til arbejdet med den nye plan, og den kan derfor i sagens natur ikke omfatte det sidste cirka halvandet år af perioden.

Evalueringen er dels gennemført internt af medlemmerne af nationalparkens bestyrelse og råd samt medarbejderne i sekretariatet. Dels er der også indkøbt kvantitative og kvalitative vurderinger af eksterne analysebureauer og evalueringseksperter, sådan at vi også har fået en vurdering udefra på vores indsats. 

Hele evalueringen er samlet i en evalueringsrapport. Den kan du læse online og evt. downloade via dette link.