Partnerprogrammet

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og aktører i vadehavsområdet. Ønsket er lokal forankring og bred formidling af natur- og kulturværdierne i nationalparken – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.

Nationalparkflaget ved Ballum Slusekro fortæller om partnerskabet mellem den smukke kro og Nationalpark Vadehavet. Foto: Nationalpark Vadehavet

Partnerskaber for lokalsamfund og erhvervsliv

Nationalpark Vadehavet har som mål at støtte lokalsamfundene, herunder det lokale erhvervsliv. Derfor tilbyder nationalparken lokale aktører at indgå i et partnerskab. 

Indsatsen er forankret i Plan for Nationalpark Vadehavet 2019-24 og skal være til gensidig gavn og glæde ved at understøtte udvikling og markedsføring af vadehavsprodukter, lokalt samarbejde og identitet. Det kan du læse mere om i nationalparkplanens målsætninger 6, 8 og 10

(Søg om partnerskab her)

Hvem kan blive partner?

Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab med virksomheder, institutioner, foreninger og aktører beliggende i en af de fire vadehavskommuner, Varde, Fanø, Esbjerg eller Tønder.

--------------

Partnerprogrammet er sat på 'hold'

Nationalpark Vadehavet har netop fået tilsagn om Interreg-midler til et treårigt projekt med navnet VaBene. Et af opgaverne i projektet er en genstart og gentænkning af nationalparkens partnerprogram. Det er en opgave som nationalparkens partnerudvalg allerede har taget hul på og arbejder videre med i efteråret 2023.

Partnerudvalget vil blandt andet arbejde med:

 • Har vi de rigtige partnerkategorier?
 • Hvad kan nationalparken tilbyde partneren?
 • Hvad kan nationalparken forvente af partnerne?
 • Hvordan sikrer vi bedre samarbejde partnerne imellem?
 • Kan vi opbygge faglige netværk med udgangspunkt i temaer eller geografi?
 • Har vi de rigtige kriterier for lokale fødevarer?

Vi har i partnerudvalget valgt at lukke for optagelse af nye partnere indtil vi har et redesignet partnerprogram klar.

Nationalparkprodukter fødevarer og non-food

Du har mulighed for at benytte logoet ’Et produkt fra Nationalpark Vadehavet’ på godkendte produkter – fødevarer såvel som nonfood. Logoet kan bidrage til en merværdi for produktet skabt af naturen og kulturen i Nationalpark Vadehavet. Søger du som produktpartner i Nationalpark Vadehavet har vi brug for supplerende oplysninger om ingrediensernes oprindelse samt forarbejdningen for hver af de produkter, du ønsker at forsyne smed nationalparkens logo.

Vurderingskriterier og fremgangsmåde uddybes her:
Når du søger som producent af fødevarer
Når du søger som producent af nonfood-produkter

Partnertyper

Regler for partnerskab med Nationalpark Vadehavet

Partnerskabet er baseret på tillid. Partnerskabet gælder for to år af gangen. Partnerudvalget gennemgår partnerlisten og vurderer forlængelse eller opsigelse af partnerskabet for den enkelte partner.

Hvis partneren ikke lever op til de til enhver tid gældende kriterier, kan Nationalpark Vadehavet trække partnerskabet tilbage med øjeblikkelig virkning. En sådan beslutning kan påklages til nationalparkens bestyrelse.

Nationalpark Vadehavets partnerprogram udvikles løbende i et samarbejde mellem nationalparkens partnerudvalg, nationalparkens bestyrelse, nationalparkens sekretariat og nationalparkens partnere. Kriterierne for partnerskab kan i denne forbindelse blive ændret, men ændringer vil først træde i kraft for de enkelte partnere ved starten af en ny toårsperiode. Partnere, der har aktiviteter i flere kategorier, skal leve op til kravene i alle aktuelle kategorier.

Godkendelsen som partner samt selve partnerskabet er gratis for ansøger.


Forventninger til partnerne – generelt

Som forudsætning for partnerskabet stiller nationalparken krav om, at alle partnere overholder følgende generelle og specifikke forventninger for partnerskab med Nationalpark Vadehavet

 • partnere skal benytte og deltage i de aktiviteter og tilbud, som Nationalpark Vadehavet stiller til rådighed for partnerne – se de udbudte partnerkurser herunder
 • partnere skal formidle viden om Nationalpark Vadehavet
 • partnere skal omtale Nationalpark Vadehavet på egen hjemmeside med minimum logo og link samt bidrage til synliggørelse af Facebook.com/vadehavet ved at ”like” denne side og invitere egne forbindelser til siden
 • partnere skal distribuere nationalparkens informationsmaterialer
 • partnerne skal være positive over for samarbejde med andre nationalparkpartnere
 • partnerne skal medvirke til, at der tages hensyn til Vadehavets natur og kulturhistoriske værdier
 • partnerne skal overholde gældende regler og lovgivning 

Grundkursus

Som ny partner inviteres du til et grundkursus om Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. Kurset giver en grundlæggende viden om Vadehavet, nationalparken og verdensarven som I kan benytte i formidlingen af Vadehavet i kontakten med gæster, kunder og elever. Jo flere medarbejdere I kan sende med på kurset, des bedre.

Målgruppe
Nye partnere og nyansatte hos eksisterende partnere.
Deltagelse på grundkurset er obligatorisk for alle nye partnere.

Indhold
Vadehavets fantastiske natur
Vadehavets kultur
Verdensarv Vadehavet
Organisationen Nationalpark Vadehavet
Nationalparkens projekter
Nationalparkens partnerprogram

Næste kursus
2. oktober 2024
Klokken 09.00-13.00
Sekretariatet, Havnebyvej 154, Rømø

Tilmelding til grundkursus (en tilmelding pr. medarbejder)

Partnerdagen

Hvert år samles alle nationalparkens partnere til Nationalpark Vadehavets Partnerdag. Partnerdagen er sammensat af workshops og oplæg om Vadehavet, værdier, bæredygtighed, udvikling, den nyeste forskning og meget andet. På dagen er der også afsat tid til at netværke og lave aftaler med andre partnere. Partnerdagen er obligatorisk for alle partnere.

Målgruppe
Alle nationalparkens partnere.
Deltagelse på partnerdagen obligatorisk for alle partnere.

Indhold
Naturen og kulturen i Vadehavet
Verdensarven
Bæredygtig turisme
Code of conduct
Den nyeste forskning
Networking

Næste partnerdag
6. marts 2024
Klokken 09.00-15.00
Skærbæk

Se program for partnerdagen

Verdensarvskursus

For alle verdensarvspartnere er der tilrettelagt et særligt seksårigt kursusforløb. Første kursus blev holdt i 2019, og forløbet fortsætter med to årlige kursusdage frem til og med 2025. Herefter planlægges et nyt forløb. 

Målgruppe
Nationalparkens verdensarvspartnere.
Deltagelse på verdensarvskurset er obligatorisk for alle relevante medarbejdere hos verdensarvspartnere.

Indhold
2019: UNESCO kriterier samt klit og saltmarsk (er afholdt)
2021: Landskab og kulturlandskab (er afholdt)
2022: Økosystem og fugle (er afholdt)
2023: Flora samt søfart og handel
2024: Fisk og skaldyr
2025: Udvidet geologi og insekter 

Næste kursus
24.-25. oktober 2024
23.-24. oktober 2025