Non-Food Produkter

Du har mulighed for at benytte nationalparkens logo ’Et produkt fra Nationalpark Vadehavet’ på dine fødevarer og nonfood. Herunder kan du læse mere om, hvordan produkterne kvalificeres.

Uldgarn af Ulrik Pedersen

Beregning af score

Nationalpark Vadehavets partnerudvalg giver karakterer fra 0 til 10 point i hver af kategorierne - hoved råvare samt forarbejdning. Karakteren i hver kategori ganges med en faktor, der afspejler forbrugernes forventninger.

Karakterer råvarenPoint
Hvis 75-100 % af råvarerne er lokale gives10
Hvis 50 % af råvarerne er lokale gives5
Hvis 10 % af råvarerne er lokale gives1
Karakterer lokal forarbejdningPoint
Hvis forarbejdning foregår i Nationalpark Vadehavet gives10
Hvis forarbejdning foregår i en vadehavskommune gives7
Hvis forarbejdning foregår indenfor en radius af 100 km gives2
Hvis forarbejdning foregår i Danmark gives1
Faktorer 
Point givet for råvaren ganges med faktor8
Point givet for forarbejdning ganges med faktor6

Antal Point

  • Maksimum antal point er 140.
  • Et produkt kan anvende Nationalpark Vadehavets logo ved en score på minimum 60 point.
  • Et produkt må aldrig score 0 i råvare.

Eksempel

Produkt: Ravarmbånd. Ravstykket er fundet i nationalparken og er samlet med en lædersnøre, som ikke stammer fra Danmark. Forarbejdningen foregår i Esbjerg, altså i en vadehavskommune. Varen er derfor mellem 75% og 100% lokal.

Rav; foto af Thomas Skjold
 KarakterFaktorScore
Råvaren10880
Forarbejdning7642
Total score  122

Sådan ansøger du

Du skal udfærdige en mail, der fortæller hvilke produkter du ønsker at anvende nationalparkens logo på.

For hvert produkt har vi brug for følgende oplysninger:

  • Indholdsfortegnelse med procentangivelse af de enkelte ingredienser
  • Oprindelsessted for de ingredienser, der stammer fra Nationalpark Vadehavet
  • Adresser hvor forarbejdningen foregår

Mailen sendes til nationalparkens sekretariat på vadehavet@danmarksnationalparker.dk